หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดนางรอง
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
จุลสารประจำเดือน 
อัตตราค่าส่งคำคู่ความ 
โหลดแบบฟอร์มศาล 
อัตตราค่าประกันตัวบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลาง 
ค่าขึ้นศาลและธรรมเนียม 
การติดต่อราชการศาล  
ตรวจสอบผลการส่งหมายและข้อมูลคดี 
รายชื่อทนายขอแรง  
รายชื่อนักจิตวิทยา  
รายชื่อล่ามอิสระ 
บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มหมายจับหมายค้น 
ผู้ดูแลระบบ 

รายชื่อนักจิตวิทยา

 

           
           ข้อมูลรายชื่อนักจิตวิทยาประจำศาลจังหวัดนางรอง
 

 ลำดับ
รายชื่อ
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
 
1
นางเพ็ญนภา สุภาวิตานันท์
โรงพยาลลำปลายมาศ
08 1760 5783
2
นางกนกวลี กรเกศกมล
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง
08 19664996
3
นางอัมพร บุญชัยสุข
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
08195 57612
4
นางสาววณิชนันท์ ลายทอง
โรงพยาบาลชำนิ
0 85012 6888
5
นางสาวดวงดาว หาญทนงค์
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง
086249 7033
6
นางภรินทร วารินกุฎ
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
0817907356
7
นางสาวจตุพร แฉขุนทด
โรงพยาบาลชำนิ
088079 2785
8
นายจักขิน จันทาอ่อน
สำนักงานคุมประพฤติ
0443 2167
9
นางสาววัชราภรณ์ หุนตระหนี
โรงพยาบาลนางรอง
0862497033
10
นางสาวอรณี ทวีรัมย์
มูลนิธิเพื่อให้โอกาสอำเภอนางรอง
0856741025
 
 
 
 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2846