ศาลจังหวัดนางรอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนางรอง เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลแล้ววันนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดนางรอง หรือโทร 0 4463 1650 ศาลจังหวัดนางรองเปิดทำการนอกเวลา สนใจติดต่อที่งานรับฟ้องศาลจังหวัดนางรองลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 32
ผบ.118/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.3402/60
นัดพิจารณาฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.3597/60
นัดพิจารณา,ทำยอม
เวลา 9.00 น.
ผบ.3736/60
ไกล่เกลี่ย,สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.4129/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.4301/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.4302/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.4303/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.4304/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.4305/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.433/59
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 10
ผบ.72/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.73/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.74/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.75/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.76/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.9/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 16.30 น.
พ.108/60
สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.350/60
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.132/61
ฟังคำพิพากษา(ส)
เวลา 10
อ.1325/60
สืบพยานจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1461/60
ฟังอุทธรณ์
เวลา 10
อ.154/61
ฟังคำพิพากษา(ส)
เวลา 10
อ.1561/60
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 10
อ.1577/60
สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.1837/60
ฟังอุทธรณ์
เวลา 10
อ.2160/60
ฟังคำพิพากษา(ส)
เวลา 9.00 น.
อ.230/61
นัดคุ้มครองสิทธิ์
เวลา 9.00 น.
อ.233/61
คุ้มครองสิทธิ์
เวลา 9.00 น.
อ.236/61
คุ้มครองสิทธิ์พบทนาย
เวลา 9.00 น.
อ.367/59
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.449/60
ฟังอุทธรณ์
เวลา 10