ศาลจังหวัดนางรอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนางรอง เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลแล้ววันนี้ ศาลจังหวัดนางรองเปิดทำการนอกเวลา สนใจติดต่อที่งานรับฟ้องศาลจังหวัดนางรอง ศาลจังหวัดนางรองเปิดให้บริกการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้ววันนี้ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 128
ขบ.3/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1077/61
แก้คดีสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1078/61
แก้คดีสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1079/61
แก้คดีสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1154/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.1156/61
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.1239/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.1276/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.1277/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.1278/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.1279/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.1280/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.1281/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.1282/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.1283/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.1284/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.1285/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.1286/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1287/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1288/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1289/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1290/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1291/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1292/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1296/61
ไกล่เกลี่ย แก้คดี สืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
ผบ.1297/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
ผบ.1298/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
ผบ.1302/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1326/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.1329/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.1330/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.1331/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.1332/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.1333/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.1365/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
ผบ.1366/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
ผบ.1398/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
ผบ.1453/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1454/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1455/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1456/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1457/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1458/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
ผบ.1488/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1489/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1490/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1491/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1492/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1493/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.213/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.246/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.3914/60
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.4015/60
สืบโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
ผบ.609/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 13.30 น.
ผบ.655/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.706/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
ผบ.840/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.841/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.842/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.843/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.844/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.845/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.846/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.881/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.890/61
นัดพิจารณา,ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
ผบ.898/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.899/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.900/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.901/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.902/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.903/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.904/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.907/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.908/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.909/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.910/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.948/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.949/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
พ.118/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.222/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.265/61
ไกล่เกลี่ย แก้คดี สืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
พ.266/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
พ.267/61
ไกล่เกลี่ย แก้คดี สืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.268/61
ไกล่เกลี่ย แก้คดี สืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.272/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.3
พ.273/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.274/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.275/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.276/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.279/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.280/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.281/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.282/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.283/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.284/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.285/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.286/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.287/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.288/61
ไกล่เกลี่ย แก้คดี สืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.289/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.291/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.292/61
ไกล่เกี่ย แก้คดี สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.293/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.294/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.295/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
พ.296/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
พ.297/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.298/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.334/61
ไกล่เกลี่ย แก้คดี สืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.875/60
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 14
ม.8/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1050/61
สอบคำให้การจำเลย(ล.2)
เวลา 9.00 น.
อ.108/61
ฟังคำพิพากษา (ส)
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1225/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1227/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.2047/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.2215/59
ฟังผลการชำระฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.263/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.464/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.468/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.906/61
นัดตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.926/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.933/61
นัดตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.946/61
นัดตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
อ.948/61
นัดตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.961/61
นัดตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.965/61
นัดตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
อ.970/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.