ศาลจังหวัดนางรอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดนางรอง เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลแล้ววันนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดนางรอง หรือโทร 0 4463 1650 ศาลจังหวัดนางรองเปิดทำการนอกเวลา สนใจติดต่อที่งานรับฟ้องศาลจังหวัดนางรอง

ข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ
  การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 1. การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

 2. ประกาศศาลจังหวัดนางรองเรื่องการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาล
 3. แนวทางการปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

เอกสารอื่นๆ
  จุลสารศาลจังหวัดนางรองปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2560
 1. จุลสารศาลจังหวัดนางรองปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2560

 2. มิถุนายน 2559
 3. สถิติ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 14
อ.1140/60
ฟังคำพิพากษา(ส)
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1183/60
ฟังคำพิพากษา(ส)
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2226/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1249/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1032/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1148/60
ฟังคำพิพากษา(ส)
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1219/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1242/60
คุ้มครองสิทธิ/พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ 0
อ.1887/58
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.444/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.450/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.622/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.687/59
สืบพยานผู้ร้อง/ผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.703/59
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ