ศาลจังหวัดนางรอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนางรอง เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลแล้ววันนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดนางรอง หรือโทร 0 4463 1650 ศาลจังหวัดนางรองเปิดทำการนอกเวลา สนใจติดต่อที่งานรับฟ้องศาลจังหวัดนางรอง

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 113
อ.406/60
ฟังคำพิพากษา(ส)
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.612/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.57/60
นัดส่งหนังสือยินยอมทายาท
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.106/60
นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1758/56
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.29/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.82/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.83/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.84/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.85/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.86/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.87/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.88/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.89/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.90/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.91/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.92/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.121/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.129/60
ชี้สองสถาน แก้คดี สืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.133/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.142/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.144/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.146/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.381/60
นัดตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.472/60
สืบประกอบฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.473/60
นัดตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.484/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.575/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
กส.1/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
ขบ.1/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
ขบ.2/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.100/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.177/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.178/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.179/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.180/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.181/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.62/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.71/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.72/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.73/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.96/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.97/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.98/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.99/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.114/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.122/60
ไกล่เกลี่ย แก้คดี สืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.123/60
ไกล่เกลี่ย แก้คดี สืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.124/60
ไกล่เกลี่ย แก้คดี สืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.125/60
ไกล่เกลี่ย แก้คดี สืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.126/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.127/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.135/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.24/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.25/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.847/59
ตรวจแผนที่/ชี้สองสถาน/กำห
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.857/59
ตรวจแผนที่พิพาท
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.861/59
ไกล่เกลี่ย/ตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1171/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.138/60
ฟังคำสั่งหรือคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1960/53
ฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพ
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.2172/57
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2400/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.2870/57
นัด(ยกเลิก)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.401/60
ฟังคำพิพากษา(ส)
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.426/60
นัดตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.427/60
นัดตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.449/60
นัดตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.468/60
นัดตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.556/57
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.604/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.627/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.873/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.874/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.875/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.876/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.877/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.879/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.880/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.159/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.160/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.162/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.163/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.172/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.173/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.174/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.175/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.176/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.193/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.194/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.213/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.214/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.215/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.216/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.217/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.4380/59
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.4382/59
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.4384/59
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.4451/59
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.4453/59
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.8/60
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.100/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.101/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.102/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.103/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.104/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.105/60
ไกล่เกลี่ย แก้คดี สืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.108/60
นัดชี้/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.118/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.187/58
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.2/60
ไต่สวนคำร้องมรดก
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.71/60
ไกล่เกลี่ย แก้คดี สืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.99/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ