ศาลจังหวัดนางรอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนางรอง เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลแล้ววันนี้ ศาลจังหวัดนางรองเปิดทำการนอกเวลา สนใจติดต่อที่งานรับฟ้องศาลจังหวัดนางรอง ศาลจังหวัดนางรองเปิดให้บริกการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้ววันนี้ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 200
ผบ.2085/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2086/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2087/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2088/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2089/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2090/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2091/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2092/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2093/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2094/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2095/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2096/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2097/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2098/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2099/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2100/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2101/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2102/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2103/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2104/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2105/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2106/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2107/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2108/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2109/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2110/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2111/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2112/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2113/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2114/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2115/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2116/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2117/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2118/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2119/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2120/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2121/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2122/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2123/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2124/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2125/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2126/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2127/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2128/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2129/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2130/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2131/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2132/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2133/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2134/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2135/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2136/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2137/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2138/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2139/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2140/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2141/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2142/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2143/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2144/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2145/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2146/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2147/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2148/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2149/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2150/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2151/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2152/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2153/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2154/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2155/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2156/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2157/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2158/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2159/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2160/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2161/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.03
ผบ.2162/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2163/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2164/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2165/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2166/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2167/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2168/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2169/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2170/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2171/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2172/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2173/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2174/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2175/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2176/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2177/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2178/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2179/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2180/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2181/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2182/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2183/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2184/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2185/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2186/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2187/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2188/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2189/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2190/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2191/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2192/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2193/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2194/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2195/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2196/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2197/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2198/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2199/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2200/61
ไกล่เกลี่ย เพื่อสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2201/61
ไกล่เกลี่ย เพื่อสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2202/61
ไหกล่เกลี่ย เพื่อสีบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2203/61
ไกล่เกลี่ย เพื่อสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2204/61
ไกล่เกลี่ย เพื่อสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2205/61
ไกล่เกลี่ย เพื่อสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2206/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2207/61
ไกล่เกลี่ย เพื่อสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2208/61
ไกล่เกลี่ย เพื่อสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2209/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2210/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2211/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2212/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2213/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2214/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2215/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2216/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2217/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2218/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2219/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2220/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2221/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2222/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2223/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2224/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2225/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2226/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2227/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2228/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2229/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2230/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2231/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2232/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2233/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2234/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2235/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2236/61
ไกล่เกลี่ย เพื่อสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2237/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2238/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2239/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2240/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2241/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2242/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2243/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2244/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2245/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2246/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2247/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2248/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2249/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2250/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2251/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2252/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2253/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2254/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2255/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2256/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2257/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2258/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2259/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2260/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2261/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2262/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2263/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2264/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2265/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2266/61
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2267/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2268/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2269/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2270/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2271/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2272/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2273/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2274/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2275/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2276/61
แก้คดีสืบพยานโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2277/61
แก้คดีสืบพยานโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2278/61
แก้คดีสืบพยานโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2279/61
แก้คดีสืบพยานโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2280/61
แก้คดีสืบพยานโจทก์
เวลา 8.30 น.
ผบ.2281/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2282/61
ไกล่เกลี่ย ให้การสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2283/61
ไกล่เกลี่ย เพื่อสืบพยาน
เวลา 8.30 น.
ผบ.2284/61
ไกล่เกลี่ย เพื่อสืบพยาน
เวลา 8.30 น.