ศาลจังหวัดนางรอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนางรอง เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลแล้ววันนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดนางรอง หรือโทร 0 4463 1650 ศาลจังหวัดนางรองเปิดทำการนอกเวลา สนใจติดต่อที่งานรับฟ้องศาลจังหวัดนางรองลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 25
ผบ.33/61
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.605/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.606/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.611/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.612/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.613/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.614/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.615/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.616/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.617/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.620/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.622/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.635/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.636/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.637/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.693/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.694/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
พ.691/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ม.3/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.109/61
นัดตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1870/60
สืบพยานโจทก์-โจทก์ร่วม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1938/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.524/61
คุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
อ.561/61
พบทนายสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.565/61
คุ้มครองสิทธิสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.