ศาลจังหวัดนางรอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนางรอง เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลแล้ววันนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดนางรอง หรือโทร 0 4463 1650 ศาลจังหวัดนางรองเปิดทำการนอกเวลา สนใจติดต่อที่งานรับฟ้องศาลจังหวัดนางรอง

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ
เอกสารอื่นๆ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 80
ผบ.393/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.394/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.395/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.396/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.397/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.398/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.399/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.400/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.409/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.410/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.115/60
ไกล่เกลี่ย แก้คดี สืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ -
พ.116/60
ไกล่เกลี่ย แก้คดี สืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1287/59
ไต่สวนการตาย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.630/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.653/60
นัดตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ขบ.1/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.378/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.379/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.380/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.381/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.382/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.383/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.384/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.385/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.386/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.387/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.388/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.401/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.402/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.403/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.404/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.405/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.435/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.129/60
นัดชี้สองสถานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.233/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.234/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.235/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.239/60
ไกล่เกลี่ย แก้คดี สืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ -
พ.61/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1634/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2618/57
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.334/59
สอบคำให้การจำเลยทั้งสอง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.536/60
นัดตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.547/60
นัดตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.631/60
นัดตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.636/60
นัดตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.641/60
นัดตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ขร.4/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1534/57
ไต่สวนคำร้องสวมสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.264/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.290/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.30/60
นัดพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.367/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.368/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.369/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.370/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.371/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.372/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.373/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.374/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.375/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.376/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.377/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.417/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.69/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1/59
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.177/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.178/60
ไกล่เกลี่ย แก้คดี สืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ -
พ.183/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.191/60
ไกล่เกลี่ย สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.229/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ -
พ.230/60
ไกล่เกลี่ย แก้คดี สืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ -
พ.231/60
ไกล่เกลี่ย แก้คดี สืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ -
พ.232/60
ชี้สองสถาน แก้คดี สืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ -
พ.238/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.36/60
ไกล่เกลี่ยและสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.465/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.568/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.88/60
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.41/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ